Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7440
Nhan đề: Kế toán tài chính_Lần 1.HK2.K21
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Kế toán tài chính
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7440
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21KT KT49N Kế Toán Tài Chính 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính_Lần 1.HK2.K2134.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.