Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7431
Nhan đề: Tuyến điểm du lịch_Lần 1. HK2
Tác giả: Huỳnh, Công Hiếu
Từ khoá: Tuyến điểm du lịch
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7431
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DDL0031_TUYEN DIEM DU LICH 2_DL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tuyến điểm du lịch_Lần 1. HK233.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.