Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7424
Nhan đề: Ngoại ngữ 2_Chinese 1_Lần 1. HK2
Tác giả: Trịnh, Quảng Thang
Từ khoá: Tiếng Hoa
Chinese
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7424
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NNP6B_NN2-CHINESE_DL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngoại ngữ 2_Chinese 1_Lần 1. HK2101.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.