Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7417
Nhan đề: Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 3_Lần 1. HK2
Tác giả: Phạm, Thị Xuân Thu
Từ khoá: Tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7417
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NNP7D_TIENG PHAP 3_DL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 3_Lần 1. HK21.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.