Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7408
Nhan đề: Xác suất và thống kê xã hội học_Lần 1. HK2
Tác giả: Phạm, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Xác suất và thống kê xã hội học
Xác xuất
Thống kê
Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7408
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TN211_XS&TK XHH_DL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất và thống kê xã hội học_Lần 1. HK2883.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.