Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7173
Nhan đề: Nguyên liệu thực phẩm và kiểm tra chất lượng sản phẩm_HK2
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Nguyên liệu thực phẩm và kiểm tra chất lượng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7173
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22S DSH0120 Nguyên liệu thực phẩm và kiểm tra CLSP.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên liệu thực phẩm và kiểm tra chất lượng sản phẩm_HK2660.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.