Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7118
Nhan đề: Kế toán tài chính 4_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Kế toán tài chính
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7118
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KT49N_KE TOAN TAI CHINH 4_KT_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính 4_Lần 1.HK212.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.