Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7096
Nhan đề: Hệ thông thông tin kế toán_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Hệ thông thông tin kế toán
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7096
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KT95C_HE THONG THONG TIN KE TOAN_KT.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thông thông tin kế toán_Lần 1.HK22.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.