Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7089
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành_Đề 1.Lần 1. HK2
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hoài Vũ
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7089
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TA239_ANH VAN CHUYEN NGANH 1_KT_L1_DE 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành_Đề 1.Lần 1. HK24.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.