Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7086
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành 1_Đề 2.Lần 2.HK2
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hoài Vũ
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7086
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TA239_ANH VAN CHUYEN NGANH 1_L2_DE 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành 1_Đề 2.Lần 2.HK24.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.