Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6695
Nhan đề: Sổ sách kiểm toán_HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Sổ sách kiểm toán
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6695
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt k17kt-so sach ke toan.pdf
  Giới hạn truy cập
Sổ sách kiểm toán_HK2285.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.