Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/557
Nhan đề: Luật kinh tế_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Nguyễn Tiến, Hoàng
Từ khoá: Luật kinh tế
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính - Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/557
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DPL0031_K22KT_LUAT KINH TE-DE THI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật kinh tế_Lần 1, Lần 2. HK185.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.