Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5294
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp 2_HK1
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vân
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5294
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K17KT-TAI CHINH DOANH GHIEP 2 ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính doanh nghiệp 2_HK1211.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.