Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4953
Nhan đề: Doctor and Patient - 4th ed.
Tác giả: Mitchell, S. Weir
Từ khoá: Medicine
Physician and patient
Năm xuất bản: 1972
Nhà xuất bản: Arno Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4953
Bộ sưu tập: Y học_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2074_Doctor and Patient.pdf
  Giới hạn truy cập
Doctor and Patient4.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.