Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4953
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorMitchell, S. Weir-
dc.date.accessioned2018-11-30T01:31:22Z-
dc.date.available2018-11-30T01:31:22Z-
dc.date.issued1972-
dc.identifier.otherSA2074-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4953-
dc.language.isoenvi
dc.publisherArno Pressvi
dc.subjectMedicinevi
dc.subjectPhysician and patientvi
dc.titleDoctor and Patient - 4th ed.vi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Y học_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2074_Doctor and Patient.pdf
  Giới hạn truy cập
Doctor and Patient4.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.