Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4388
Nhan đề: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh_Lần 2. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4388
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21TC.KYNANGGIAOTIEPTRONGKINHDOANH.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh_Lần 2. HK135.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.