Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4385
Nhan đề: Thị trường tài chính lần 2_HK1
Tác giả: Mai Thị Phương, Thùy
Từ khoá: Thị trường tài chính
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4385
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K19TC.THITRUONGTAICHINH.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Thị trường tài chính lần 2_HK1274.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.