Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4382
Nhan đề: Phân tích báo cáo tài chính_Lần 2. HK1
Tác giả: Bùi Kim, Phương
Từ khoá: Phân tích báo cáo tài chính
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4382
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K18TC.PHANTICHBAOCAOTAICHINH.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích báo cáo tài chính_Lần 2. HK1214.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.