Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37629
Nhan đề: DAP AN_7TM0310_QUAN TRI TAI CHINH CTY DA QUOC GIA_TUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37629
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DA_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAP AN_7TM0310_QUAN TRI TAI CHINH CTY DA QUOC GIA_K26DB_TUL_De 1.pdf546.08 kBAdobe PDFXem/Tải về
DAP AN_7TM0310_QUAN TRI TAI CHINH CTY DA QUOC GIA_K26DB_TUL_De 2.pdf546.08 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.