Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3615
Nhan đề: Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 1. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3615
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DXH0030 Nghệ thuật giao tiếp.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 1. HK12.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.