Năm học 2016-2017_DT_Kinh doanh Thương mại : [67] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 67
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Quản trị phân phối_Lần 1.HK2Nguyễn, Tường Huy
2017Tin học ứng dụng_Lần 1.HK2Lê, Văn Bảy
2017Tin học ứng dụng trong logistics_Đề 2_Lần 2.HK2Lê, Văn Bảy
2017Tin học ứng dụng trong logistics_Đề 1_Lần 2.HK2Lê, Văn Bảy
2017Thị trường chứng khoán_Lần 2.HK2Nguyễn, Xuân Xuyên
2017Thị trường chứng khoán_Lần 1.HK2Nguyễn, Xuân Xuyên
2017Quản trị tài chính_Lần 2.HK2Hứa, Thị Bạch Yến
2017Quản trị tài chính_Lần 1.HK2Hứa, Thị Bạch Yến
2017Quản trị sản xuất_Lần 2.HK2Lâm, Minh Trung
2017Quản trị sản xuất_Lần 1.HK2Lâm, Minh Trung
2017Quản trị rủi ro_Lần 2.HK2Nguyễn, Minh Kim
2017Quản trị rủi ro_Lần 1. Hk1Nguyễn, Minh Thư
2017Quản trị phân phối_Lần 2.HK2Nguyễn, Tường Huy
2017Quản trị nhân lực_Lần 2.HK2Nguyễn, Tường Huy
2017Quản trị nhân lực_Lần 1. HK2Nguyễn, Thanh Thúy; Võ, Đức Minh
2017Quản trị hậu cần/chuỗi cung ứng_Lần 2.HK2_K21C3Nguyễn, Thị Dỵ Anh
2017Quản trị hậu cần/chuỗi cung ứng_Lần 2.HK2Nguyễn, Thị Dỵ Anh
2017Quản trị hậu cần/chuỗi cung ứng_Lần 1.HK2_K20C1,C2-
2017Quản trị hậu cần/chuỗi cung ứng_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Dỵ Anh
2017Quản trị dự án_Lần 2.HK2Bạch, Thanh Sơn
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 67