Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3595
Nhan đề: Động thái khách hàng_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Bích, Nguyên
Từ khoá: Động thái khách hàng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3595
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CO016 Động Thái Khách Hàng.pdf
  Giới hạn truy cập
Động thái khách hàng_Lần 1. HK12.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.