Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3407
Nhan đề: Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Nguyên liệu
Công nghệ sinh học
Thực phẩm
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3407
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K21S SH023 Nguyên Liệu CN S.Học Thực Phẩm.jpg
  Giới hạn truy cập
Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1254.41 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.