Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3379
Nhan đề: Tiếng Pháp HK7_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, Thủy
Từ khoá: Tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3379
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TP08B Francais du tourisme 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Pháp HK7_Lần 1. HK12.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.