Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3368
Nhan đề: Tiếng Nhật 2_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Thị Thu, Hiền
Từ khoá: Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3368
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NNP8F Nihongo 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật 2_Lần 1. HK11.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.