Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3367
Nhan đề: Tiếng Nhật 4_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Thị Thu, Hiền
Từ khoá: Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3367
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NNP1H Nihongo 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật 4_Lần 1. HK11.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.