Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3360
Nhan đề: Quản trị chất lượng dịch vụ_Lần 1. HK1
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Quản trị chất lượng dịch vụ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ Thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3360
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KT065 Quản Trị Chất Lượng.jpg
  Giới hạn truy cập
Quản trị chất lượng dịch vụ_Lần 1. HK1341.31 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.