Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3122
Nhan đề: TCVN 5575 : 2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Kết cấu thép
Tiêu chuẩn thiết kế
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3122
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL163_TCVN 5575 2012.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 5575 : 2012 kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.