TLTK_Văn bản luật_Năm học 2016 - 2017 : [162] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 162
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Số: 01/2011/TT-BNVBộ Nội vụ
2016Thông tư số: 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thùBộ xây dựng
2002TCVN 7114 : 2002 iso 8995 : 1989 : Nguyên lý ECGÔNÔMI thị giác - Chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhàTiêu chuẩn Việt Nam
2014Giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Luật xây dựng 2014Tổng hội xây dựng Việt Nam
1995TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế-
2012TCVN 5575 : 2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
2012Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9437:2012 khoan thăm dò địa chất công trình-
2015Luật thuế giá trị gia tăng - Số 13/2008/QH12Quốc hội
2013Luật đất đai - Luật số: 45/2013/QH13Quốc hội
2009Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sựQuốc hội
2012Bộ luật tố tụng dân sự 2004- sửa đổi bổ sung 2012Quốc hội
2011Luật số: 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sựQuốc hội
2015Thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thônNgân hàng nhà nước
2009Thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệpBộ Tài chính
2011Nghị định số: 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toánChính phủ
2005ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Information security management systems — Requirements-
2008ISO 9001:2008 Quality Management System – Requirements-
2003Luật của quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về doanh nghiệp nhà nướcQuốc hội
2007Quyết định Về việc ban hành TCXDVN 104 : 2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế - Số 22 /2007/QĐ- BXDBộ Xây dựng
2012TCVN 4319:2012: Nhà và công trình công cộng nguyên tắc cơ bản để thiết kếBộ Xây dựng
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 162