Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3070
Nhan đề: TCVN 3907 : 2011: Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Kindergarten
Trường mầm non
Design requirements
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002 TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3070
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL134_TCVN_3907 _2011_XD truong mam non.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 3907 : 2011: Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế278.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.