Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3069
Nhan đề: TCVN 3904 : 1984: Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Nhà của các xí nghiệp công nghiệp
Buildings of industrial enterprises
Geometrical parameters
Năm xuất bản: 1984
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của các nhà sản xuất, nhà phụ trợ và các nhà kho một tầng và nhiều tầng của các xí nghiệp công nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn. Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản. Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môdunn của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu: Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tải liệu tiêu chuẩn khác; Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà. Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng; Các danh mục, catalô, và các thiết kế của thiết bị thay thế các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3069
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL133_TCVN_3904_1984.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 3904 : 1984: Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học55.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.