Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3068
Nhan đề: TCVN 4514 : 1988: Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Xí nghiệp công nghiệp
Tiêu chuẩn thiết kế
Industrial enterprises
Design standard
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi cả nước. Khi thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3068
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL132_TCVN 4514-1988.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4514 : 1988: Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế261.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.