Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3067
Nhan đề: TCVN 4604:2012: Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Xí nghiệp công nghiệp
Industrial enterprises
Nhà sản xuất
Production building
Tiêu chuẩn thiết kế
Design standard
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: TCVN 4604 : 2012 thay thế TCVN 4604 : 1988. TCVN 4604 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4604 : 1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4604 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3067
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL131_TCVN 4604-2012.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4604:2012: Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế519.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.