Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3066
Nhan đề: TCVN 4604 : 1988: Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Xí nghiệp công nghiệp
Nhà sản xuất
Industrial enterprises
Production building
Tiêu chuẩn thiết kế
Design standard
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước. Chú thích : Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế nhà và công trình có chức năng sản xuất chất nổ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3066
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL130_TCVN 4604-1988.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4604 : 1988: Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế252.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.