Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30008
Nhan đề: Practice for Tourism Interpretation_Lần 2_HK1
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Tourism Interpretation
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 954 KB; 4 tr.; Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30008
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_PRACTICE FOR TOURISM INTERPRETATION_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Practice for Tourism Interpretation_Lần 2_HK1954.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.