Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh : [346] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 346
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020Practice for Tourism Interpretation_Lần 2_HK1-
2020Anh Văn 1_Lần 2_HK1-
2020Tiếng Việt thực hành_Lần 2_HK1-
2020Writing 1_Lần 2_HK1-
2020Reading 1_Lần 2_HK1-
2020Japanese 1_Lần 2_HK1-
2020French 1_Lần 2_HK1-
2020Writing 3_Lần 2_HK1-
2020Reading 3_Lần 2_HK1-
2020Listening 3_Lần 2_HK1-
2021K26TQ1,2,3_Anh văn 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2020Grammar 2_Lần 2_HK1-
2021K26N-TQ3_Tiếng Trung tổng hợp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2021K26N-TQ3_Nghe nói tiếng Trung sơ cấp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2021K26N-TQ3_Đọc viết tiếng Trung sơ cấp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2020French 3_Lần 2_HK1-
2021K26N-TQ2_Nghe nói tiếng Trung sơ cấp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2021K26N-TQ2_Đọc viết tiếng Trung sơ cấp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2021K26N-TQ1_Nghe nói tiếng Trung sơ cấp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
2021K26N-TQ1_Đọc viết tiếng Trung sơ cấp 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2Khoa Ngoại ngữ
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 346