Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29882
Nhan đề: K24N1,2_Chinese for Business Communication_Đề thi_Giữa kỳ_HK2
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Chinese
Giao tiếp tiếng Trung thương mại
Business Communication
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Đề thi 8 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29882
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
32.DT_K24N1,2_CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION_GK_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
K24N1,2_Chinese for Business Communication_Đề thi_Giữa kỳ_HK21.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.