Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2984
Nhan đề: Bộ luật lao động 2012 (số 10/2012/QH13)
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Luật lao động
Văn bản pháp luật
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2984
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2016 - 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL58_Luat Lao Dong_2012.doc
  Giới hạn truy cập
Bộ luật lao động 2012 (số 10/2012/QH13)379.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.