Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2979
Nhan đề: Bộ luật hình sự (số 100/2015/QH13)
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Quyền con người
Quyền công dân
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2979
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2016 - 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL54_Bo Luat Hinh Su_2015.pdf
  Giới hạn truy cập
Bộ luật hình sự (số 100/2015/QH13)17.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.