Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2978
Nhan đề: Bộ luật dân sự (số 91/2015/QH13)
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Luật dân sự
Nghĩa vụ công dân
Quyền công dân
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: Quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân; pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2978
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2016 - 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL53_Bo Luat Dan Su_2015.pdf
  Giới hạn truy cập
Bộ luật dân sự (số 91/2015/QH13)12.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.