Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2972
Nhan đề: TCXD 229:1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tải trọng gió
TCVN 2737:1995
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Chỉ dẫn này dùng để tính toán thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên các kết cấu, nền móng, nhà và công trình theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 : 1995.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2972
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2016 - 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL49_TCXD 229-1999.pdf
  Giới hạn truy cập
TCXD 229:1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:19952.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.