Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2971
Nhan đề: TCVN 10304 : 2014: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Móng cọc
Tiêu chuẩn thiết kế
Pile Foundation
Design Standard
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế móng cọc của nhà và công trình (sau đây gọi chung là công trình) xây dựng mới hoặc công trình cải tạo xây dựng lại. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của công trình xây dựng trên đất đóng băng vĩnh cửu, móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của các công trình khai thác dầu trên biển và các công trình khác trên thềm lục địa.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2971
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL48_TCVN 10304-2014.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 10304 : 2014: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế919.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.