Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2969
Nhan đề: TCVN 197:2002: Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Vật liệu
Kim loại
Metallic materials
Tensile testing at ambient temperature
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và xác định các đặc tính cơ học ở nhiệt độ thường.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2969
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL46_TCVN 197_2002.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 197:2002: Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường498.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.