Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2967
Nhan đề: TCVN 9632: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Nền nhà
Công trình
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế nền của công trình
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2967
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL44_TCVN_9632_2012.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 9632: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình919.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.