Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2965
Nhan đề: TCVN 3016 : 1993: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Bê tông nặng
Slump test
Heavyweight concrete compounds
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2965
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL42_TCVN 3106-1993.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 3016 : 1993: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt109.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.