Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2964
Nhan đề: TCXDVN 33: 2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Cấp nước
Tiêu chuẩn thiết kế
Mạng lưới
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Tóm tắt: TCXDVN 33: 2006
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2964
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL41_TCXDVN 33 - 2006.pdf
  Giới hạn truy cập
TCXDVN 33: 2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế1.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.