Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2963
Nhan đề: TCVN 6017 : 1995: Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Xi măng
Cements
Phương pháp thử
Test methods
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích của xi măng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2963
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL40_TCVN 6017-1995.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 6017 : 1995: Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định120.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.