Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2962
Nhan đề: TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nén
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Bê tông nặng
Cường độ nén
Heavyweight concrete
Method for determinatien of compressive strength
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén của bê tông nặng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2962
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL39_TCVN 3118-1993.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nén150.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.