Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2960
Nhan đề: TCVN 4602 : 1988: Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn xây dựng
Trường trung học chuyên nghiệp
Design standard
Technical colleges
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 55 : 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các trường trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2960
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL37_TCVN_4602-1988.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4602 : 1988 - Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế310.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.