Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2959
Nhan đề: TCVN 4391 : 1986: Khách sạn du lịch - Xếp hạng
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn Việt Nam
Khách sạn
Du lịch
Classifications
Tourist hotels
Xếp hạng
Năm xuất bản: 1986
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung để xếp hạng các khách sạn du lịch hiện có và làm cơ sở thiết kế cải tạo, xây dựng các khách sạn du lịch khác. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở ăn nghỉ du lịch khác như: Biệt thự, du lịch, Camping, làng du lịch. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cán bộ, công nhân viên, xã viên..
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2959
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL36_TCVN_4391-1986.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4391 : 1986 - Khách sạn du lịch - Xếp hạng171.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.